Výstava Zelený Svet 2016

Výstava víťazných prác Zelený svet 2016 je umiestnená vo foyer radnice Banskej Bystrice na Námestí SNP 1. Práce si môžete pozrieť v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Výstava je nainštalovaná do 30. mája 2016. Príjemný umelecký zážitok.

Vyhodnotenie súťaže Zelený svet 2016

V pondelok 16. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien medzinárodnej výtvarnej súťaže Zelený svet 2016.
V kategórií kresba, maľba, grafika, kombinované techniky bolo udelených spolu 11 cien, v kategórii čiernobiela a farebná fotografia boli udelené 3 ceny, v kategórii animovaný film 1 cena a 1 cena v kategórii komiks.

 

Protokol o vyhodnotení prác a udelení cien - ZELENÝ SVET 2016
Hlavná Cena Autor Názov práce Adresa školy Vek
Lukáš Kastelovič Starci v parku ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 01008 Žilina 10
1. Kategória kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
1.A) Materské školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  Rebeka Hostinská Zimný park Starý Tekov, Poľná 12, 935 26 4r.
 
1.B) Základné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  do 10 rokov Maxim Lajčák Skrývačka v parku ZŠ. Jarná 20, 01001 Žilina 9
 
 
  Autor Názov práce Adresa školy Vek
od 11 do 15  Jiang Kexin Wiev of early spring Fuzhou City, Fujian Province, China, PostCode 350003 14
 
 
  Autor Názov práce Adresa školy Vek
nad 15 rokov Zheng Lin Among the forest Fuzhou City, Fujian Province, China, PostCode 350003 16
 
 
1.C) Základné umelecké školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  do 10 rokov Lukáš Kastelovič Starci v parku ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 01008 Žilina 10
I. cyklus
 
 
I. cyklus Autor Názov práce Adresa školy Vek
od 11 do 15  Inka Bittová Drawing in park ZUŠ Otakara Ševčíka, Nádražní 1032, Písek 397 01 11
 
 
II. cyklus Autor Názov práce Adresa školy Vek
nad 15 rokov Eliška Houserová Green Park ZUŠ Otakara Ševčíka, Nádražní 1032, Písek 397 01 17
 
 
 
1.D) Špeciálne školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  do 10 rokov Ján Kotlár Parky a záhrady Spojená škola J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 953 01 9
 
 
  Autor Názov práce Adresa školy Vek
od 11 do 15  Sára Hycláková V našej záhrade ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok 14
 
 
  Autor Názov práce Adresa školy Vek
nad 15 rokov Maroš Brisuda Pohľad zhora na záhradu ZUŠ Frica Kefandu, Cyrila a Metoda 20, 023861 Vrútky 23
 
 
1.E) Stredné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  Mirka Dujničová Ohrozený priestor Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, 900 01 Modra 15
2. Detský animovaný film
2.A) Základné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  Daniel Dobrík Úprava záhrady CVČ Orgovánova 5, 04011 Košice 14
 
2.B) Základné umelecké školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  0 0 0 0
 
2.C) Stredné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  0 0 0 0
3. Čiernobiela a farebná fotografia
3.A) Základné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  Viktória Lašutová Dotyk zimy v parku ZŠ s MŠ Tajovského 2, Badín 15
 
3.B) Základné umelecké školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  Ondrej Obst Symbióza SaZUŠ Trenčín, Staničná 8, 91105 Trenčín 17
 
3.C) Stredné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  Adrian Vido Lavička osudu Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 16
4. Komiksy
4.A) Základné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  Filip Krajčech a Daniel  Valovič Zachráňme lesy a pralesy ZŠ s MŠ 135, Lúka 916 33 11 a 12
 
4.B) Základné umelecké školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  0 0 0 0
 
4.C) Stredné školy Autor Názov práce Adresa školy Vek
  0 0 0 0
Cena EEA
  Tomáš Burda V brezovom háji ZŠ sv. Marka, Nitra 8

Na záver nám dovoľte vyjadriť našu veľkú vďaku za každú jednu prácu, ktorú ste pre nás vytvorili a poslali do súťaže. Dúfame, že v ďalšom ročníku sa opäť stretneme s vašimi menami na umeleckých dielach.

Ďakujeme

Za organizačný tím Mgr. Andrej Šijak

 


 

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú

21. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

ZELENÝ SVET 2016

 

Záštitu nad súťažou udeľujú Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO a Európska environmentálna agentúra EEA.

Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah  k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Témou 21.ročníka je:

Parky  a  záhrady - moje najlepšie miesto pre oddych

Čoraz väčšie percento ľudskej populácie prestáva navštevovať prírodu mimo svojho bydliska. Preto sa pokúsme sústrediť na životné prostredie v našej blízkosti. V dnešnej akejsi kybernetickej dobe, kedy sme stále viac vťahovaní do virtuálneho sveta, nás zaujíma Váš pohľad na okolitú prírodu.

Pokúste sa zachytiť prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, fotografie, animovaného filmu a komiksu krásne parky alebo záhrady, ktoré zdobia okolie domu, či paneláku a prinášajú nielen  úžitok, ale zároveň potešenie pre oči a dušu.

KALENDÁR SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok

15. apríl 2016

Zasadnutie poroty

 29. apríl 2016

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže

16. máj 2016

Termín trvania výstavy

16 - 30, máj 2016